logo big

 

แรงบันดาลใจที่จัดตั้งมูลนิธิต้นกล้าแห่งธรรม

สืบเนื่องมาจาก ต้นไม้ใหญ่แห่งธรรมในปัจจุบันคือ องค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้จากไป เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่แห่งธรรมได้หักโค่นลง คงทิ้งไว้เพียงกล้าไม้ แห่งธรรม คือกุลบุตรลูกหลานธรรมของท่านทั่วแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ กล้าต้นน้อย ที่รับเชื้อแห่งธรรม จึงรวมตัวกันสานต่อเจตนารมณ์ขององค์พระหลวงตามหาบัว เผยแพร่ธรรมคำสอนขององค์ท่าน เพื่อแจกเป็นธรรมทาน เหมือนครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยทางมูลนิธิต้นกล้าแห่งธรรม จะสื่อธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายกรรมฐานมีองค์พระหลวงปู่มั่น และคณะศิษย์สายกรรมฐานทุก ๆ องค์ ซึ่งธรรมของท่านทุกองค์ ล้วนฝากอรรถรสแห่งธรรม บนเส้นทางการปฏิบัติ ต่อสู้เพื่อหยุดการเดินทางหลุดพ้น-ดับทุกข์ เป็นที่สุดของการเดินทางท่องเที่ยวเกิด-ตาย

คณะศรัทธาต้นกล้าของธรรม จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมปลูกฝังต้นกล้าของธรรม ให้เติบใหญ่ขึ้นในใจทุกดวง และผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นว่า โครงการของมูลนิธิต้นกล้าแห่งธรรมจะนำประโยชน์ให้เกิดแก่ท่านและครอบครัว ญาติมิตร รวมถึงเพื่อนมนุษย์ ที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกัน ได้รับธรรม นำธรรมไปช่วยเผยแพร่ต่อ ๆ ไป เพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจในการดำรงชีวิต ขณะมีชีวิตอยู่ ชีวิตนี้ สั้นนัก ช่วยกันสานธรรม ส่งต่อไปยังใจทุกดวง


แรงบันดาลใจในการจัดทำ วีซีดี และ ซีดี เพื่อแจกเป็นธรรมทาน

ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมกับคุณแม่จันดี โลหิตดี วัดป่าบ้านตาดในปี พ.ศ.2526 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ศึกษาธรรมะกับท่าน พร้อมได้ฟังธรรมคำสอน จากองค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นพระพี่ชายของท่าน

ใจของข้าพเจ้าสำนึกและซาบซึ้งในคุณของท่านทั้ง 2 องค์มาก ในปี พ.ศ. 2545 คุณแม่จันดี โลหิตดี ได้พาข้าพเจ้าจัดทำ วีซีดี “เทิดทูนบูชาคุณ 90 ปี” หลวงตามหาบัว ซึ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าคิดจะทำวีซีดี และ ซีดี ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา

สังฆบูชา เพื่อถวายบูชาคุณ ของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพท่านสุดหัวใจ จึงตัดสินใจว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นการบูชาคุณของท่าน เราจะทำ ทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้จัดทำ วีซีดี ชุดที่ 1 “ถวายหัวใจกราบกราน ณ เจดียสถานวัดถ้ำผาแดง”, ชุดที่2 ซีดี เสียง “ถวายบูชาธรรมร่วมสร้างเจดีย์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด” (ประวัติคุณแม่จันดี โลหิตดี)

และวีซีดี ชุดที่ 3 “ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ร่วมกับหลวงปู่ลี กุสลธโร ณวัดภูผาแดง จ.อุดรธานี” (สืบสานธรรม)

เพื่อถวายบูชาพระคุณของท่านผู้ทรงคุณต่อลูกหลานชาวไทย ที่ท่านทุกองค์ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ฝ่าฟันหาทองเข้าคลังหลวงเพื่อไว้เป็นสมบัติของประเทศชาติ ประเทศไทยพร้อมลูกหลานไทยจะได้เป็นประเทศที่มีทรัพย์สมบัติของชาติไม่แพ้ชาติใดในโลก


แรงบันดาลใจ หนังสือ “ธรรม โลก"

อยากยกย่อง บุคคล ผู้ควรยกย่อง อยากเทิดทูน บูชา บุคคล ผู้ควรบูชา เพราะบุคคลที่เสียสละ เพื่อส่วนรวม อุทิศตน เพื่อคนอื่น ยอมทน ยอมทุกข์ เพื่อคนส่วนใหญ่ ยอมเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยม ที่ทุกคนควรศึกษา และเอาเป็นเยี่ยงอย่าง มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาอยากเป็นผู้รับ เพราะผู้คอยรับ ย่อมสบาย แต่ผู้ให้ และผู้สร้าง ย่อมต้องอดทน เสียสละ ความเสียสละ แบ่งปัน เกิดขึ้นได้ยากในยุคปัจจุบัน

 แต่ ณ วันนี้ ยังพอมีให้ได้เห็นร่องรอยของท่าน ไม่ไกลเกินฝัน หากท่านอยากเป็นเช่นนั้นบ้าง เพียงท่านยอมฝืน และพยายาม ทดลองทำเช่นนั้นบ้าง จากครั้งแรก และหลาย ๆ ครั้ง ทุกอย่างจะกลายเป็นอุปนิสัย ฝังอยู่ภายในใจของทุกคน ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของหนังสือ ธรรม – โลก อยากให้ผู้อ่านทุกท่านเลือกที่จะเป็นผู้ให้บ้าง โลกย่อมพบความสงบ ร่มเย็น ผู้มีธรรม อยู่ที่ไหน ความสงบสุข ร่มเย็น ย่อมปรากฏ ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ จึงประมวล ความดี ของท่านที่เป็นบุคคลตัวอย่างของโลก ยุคปัจจุบัน คือพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี จะได้ยึดแนวทางที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อบรรลุผล ตามประสงค์ และอยากให้เยาวชนหันมาร่วมช่วยกันเผยแพร่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น


แรงบันดาลใจ หนังสือ "ชีวิต แลกธรรม"

ครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งสุดยอดแห่งธรรมเกิดขึ้น และมีอยู่คู่กับแผ่นดินสยามมา ที่ปรากฏชื่อ และไม่ปรากฏชื่อมีมากแสนมาก ที่ปุถุชนทั้งหลายไม่อาจหยั่งทราบ ถึงภูมิธรรมที่สูงส่งของท่าน ที่ปรากฏโดดเด่นที่สุดคือยุคของพระหลวงปู่มั่น มีครูบาอาจารย์มากมาย ที่ท่านได้บรรลุสุดยอดแห่งธรรมอมตะ ธรรมไม่เกิด ไม่ตาย จึงถือเป็นโชควาสนาของแผ่นดินสยามที่เป็นจุดหนึ่ง ของแผ่นดินทั่วโลกที่ได้มีท่าน ที่ทรงคุณต่อชาวโลกเลือกจุติสู่แผ่นดินสยาม ขวานทองของไทยแห่งนี้ ในยุคปัจจุบันพระหลวงตามหาบัวศิษย์พระหลวงปู่มั่น ท่านผู้ทรงคุณอนันต์ อันประเมินคุณประมาณค่าหาอะไรเปรียบปานมิได้ พระคุณของท่านฝากยอดธรรมไว้ในหัวใจไทยทั่วหล้า ธรรมน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของท่านได้พร่างพรมลงสู่หัวใจไทยทั่วหน้าทั้งแผ่นดิน สายธารธรรม นำสุข ดับทุกข์ในใจไทยทั้งผอง ทั้งวัตถุข้าวของช่วยบรรเทา ยามเจ็บไข้โหยให้ทุกข์กายใจ ยามจะจากโลกนี้ไป ท่านชี้ธรรมนำทางเดิน อยากให้ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานชาวไทยทุกคน อยากปลูกฝังให้พวกเขาเป็นต้นกล้าของธรรม และผู้สนใจในธรรมให้ได้รู้ถึงที่มาของธรรม วิธีปลูก ดูแล รักษาให้ธรรมเจริญขึ้น และให้ผลตามเหตุ เพราะศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุ และผลทั้งสิ้น คงเส้นคงวา และชี้ให้เห็นตามความเป็นจริง ทุกประการ ดังเช่น บุคคลตัวอย่างทั้งในอดีต คือพระพุทธเจ้า ส่วนในปัจจุบัน มีพระหลวงปู่มั่น และคณะศิษย์ของท่านที่ได้ปลูกดูแลรักษา ต้นธรรม ขึ้นที่ใจ จนได้ลิ้มรส แห่งธรรม และครองธรรม ทรงผล แห่งธรรม ซึ่งท่านทุกองค์ ล้วนลงมือปลูกฝัง ดูแลรักษา และได้รับผล ตามวิธีแนวทางพระพุทธเจ้า ที่ถูกต้อง ตามธรรม คำสอนของบรมครู คือศาสดาองค์เอกในอดีต – ปัจจุบันพระหลวงปู่มั่น คือผู้พลิกฟื้นธรรมขึ้นมาในปัจจุบัน ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการบันทึกรวบรวมวิธี แนวทางปฏิบัติของท่านทุกองค์ ไว้ในหนังสือ “กว่าจะได้ธรรมมาสอนโลก ต้องเอาชีวิตแลกธรรม” เพื่อท่านผู้ปฏิบัติ ที่ต้องการธรรมความจริง


แรงบันดาลใจ หนังสือ "ขอกราบเทิดทูน2"

เจตนาขอมีส่วนช่วยหัวใจของทุกคนที่เดินบนถนนเส้นนี้ เส้นทางชีวิตของทุกคนที่เกิดมาล้วนล้มลุกคลุกคลานผ่านทุกข์มากมาย ความทุกข์ปนน้ำตา อุปสรรคที่ถาโถม ชีวิตต้องเจอทุกข์แสนสาหัส บทเรียนชีวิตที่ผ่านมา อาจช่วยเพื่อนทุกข์เวลาเจอปัญหาเข้าตาจน อาจช่วยยั้งคิด ไม่หลงผิดและตั้งตนชีวิตใหม่ เดินทางโดยมีแสงธรรม นำทางชีวิต ชี้ทางผิดทางถูก บางเรื่องในหนังสือเล่มนี้ขอเป็นเพื่อนใจในยามทุกข์ จึงขอมอบสิ่งที่ตัวเองใฝ่หามาตลอด ให้เพื่อนผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ทุกข์ ที่อยู่บนทางเดินเดียวกัน


แรงบันดาลใจ หนังสือ "เกร็ดธรรมคำสอน"

ในยุคปัจจุบัน พระสุปฏิปันโน ที่เป็นผู้หญิง หาได้ยากยิ่ง กว่าสิ่งใด ๆ ในโลก เนื้อธรรมของท่านในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นธรรมล้ำค่า ในแต่ละตัวอักษร ธรรมคำสอน ทั้งหมดของท่าน จึงขอจารึกไว้ หากวันใด มีผู้ได้พบเห็น ได้อ่านเพียงคำเดียวอาจเกิด ประโยชน์สูงสุดสำหรับเขาผู้นั้น จึงเป็นที่มาของการจดบันทึก หนังสือเล่มเล็กนี้