ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดภูผาแดง โดยพระหลวงปู่ลี กุสลธโร

 

jdร่วมสร้างเจดีย์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

โดยพระหลวงปู่ลี กุสลธโร ณ วัดป่าภูผาแดง

ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 110-2-36788-8

 

รวมทุนรางวัลทั้งหมด 400,000 บาท

 

- เรื่องที่ 1 ประวัติ-ปฏิปทาพระหลวงปู่มั่น
- เรื่องที่ 2 ประวัติ-ปฏิปทาพระหลวงตามหาบัว
- เรื่องที่ 3 ประวัติ-ปฏิปทาคุณแม่จันดี โลหิตดี น้องสาวพระหลวงตามหาบัว
- เรื่องที่ 4 แหกคุก (คุกในใจตัวเราเอง)

เมื่อเสร็จสิ้นการประกวดทั้ง 4 เรื่องแล้ว จะจัดประกวดประวัติ-ปฏิปาครูบาอาจารย์สายพระหลวงปู่มั่น เป็นลำดับต่อไปอีก...

 

เราจะสร้างโลกใหม่ให้เยาวชน

 

มนุษย์จะสร้างสรรค์ ตกแต่ง เพิ่มเติม สรรสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้มากมายเพียงใดก็ตามที่สุดของมนุษย์ทุกคน ต้องเรียนรู้ และยอมรับ คือกฎของธรรมชาติ ซึ่งแสดงตัว และปรากฏอยู่ตลอดเวลา ถ้าเยาวชนประเทศใดก็ตามหันกลับมาเรียนรู้ และเข้าใจ กฎความเป็นจริงของธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถจะแก้ไขได้ เรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ญาติมิตร และคนอื่นที่อยู่ร่วมกัน

ไม่ใช่ แค่ครอบครัว อำเภอ จังหวัดหรือประเทศ แต่ประโยชน์จะเกิดในทุก ๆ ที่ ที่บุคคลผู้นั้นได้เหยียบย่างไป เขาผู้นั้นจะพบความยิ่งใหญ่ ที่บุคคลอื่นไม่มี และหาได้ยากในพื้นพิภพนี้ นี่คือที่มาของการสร้างโลกใหม่ให้เยาวชนไทย ประเทศไทยควรจะเป็นแบบอย่างของเยาวชนโลกที่เข้มแข็ง แข็งแกร่งและเป็นผู้นำของเยาวชนทุกประเทศทั่วโลก

โลกใหม่ของเยาวชนไทย สู่เยาวชนโลก เยาวชนหรือบุคคลที่ได้ชื่อว่า “อัจฉริยะ” ของโลก พวกเขาล้วนเป็นนักคิดค้นพิจารณาหาเหตุและผล บุคคลเหล่านั้น ถูกจารึกชื่อไว้ในโลก นี่คือผู้มีคุณต่อมวลมนุษย์โลก และทำประโยชน์แก่ชาวโลก

 

ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ 1 ประวัติ-ปฏิปา
พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
ในดินแดนสยามประเทศ พระสายวิปัสสนากรรมฐานผู้พลิกฟื้นธรรมความจริงให้ปรากฎในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านคือนักรบธรรมในวงศ์กรรมฐาน ผู้นำกองทัพธรรมกรรมฐานยุคปัจจุบัน ท่านสอนเน้นการปฏิบัติ ธรรมอยู่ฟากตาย ถ้าไม่รอดตายก็ไม่ได้ธรรม เพราะการเสี่ยงต่อชีวิตจิตใจ อันเกี่ยวกับความเป็นความตายนั้น ผู้มีจิตใจมุ่งมั่นต่อธรรมแดนหลุดพ้น เป็นหลักยึดของผู้ปฏิบัติ

- Download  ไฟล์เอกสาร ประวัติหลวงปู่มั่น

- Download  ไฟล์เอกสาร ประวัติหลวงปู่มั่น ภาษาอังกฤษ

- Download  ไฟล์เอกสาร ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ 2 ประวัติ-ปฏิปา 
พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ผู้ปลุกชนทั้งโลก ความเป็นมาที่ธรรมดา สู่ความยิ่งใหญ่ ยากจะหาผู้ใดเปรียบในโลกยุคปัจจุบัน เยาวชนลูกหลานไทยจะพาทุกท่าน ก้าวตามรอยย้อนอดีตถึงปัจจุบันของท่านผู้ยิ่งใหญ่ ที่อยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน ทั่วโลกตื่นตะลึงกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของท่านผู้ให้ นักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่ ในโลกปัจจุบัน จารึกนาม ท่านลงไว้ในหัวใจคนทั้งโลกท่านผู้ยิ่งใหญ่ หัวใจเสียสละ ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมแบบอย่างที่สุดยอด วีรกรรมกระเดื่องโลก ช่วยทุกข์โศกคนยาก ติดตามเรื่องราวของท่านได้ เมื่อเยาวชนไทยค้นพบชีวประวัติ ปฏิปทา การดำเนินชีวิตของท่านจนถึงวันจากโลกนี้ ท่านได้ทิ้งสิ่ง ดี ๆ ไว้ให้ลูกหลานเยาวชนไทยพาพวกเราไปสัมผัสดื่มด่ำกับชีวิตหนึ่งที่ดำรงอยู่คู่กับการให้ ๆ ๆ...จนลมหายใจสุดท้าย แม้ร่างกายไร้วิญญาณยังมอบให้ลูกหลานไทยทุกคน พระผู้ยิ่งใหญ่ ที่อยู่ในใจตลอดกาล แผ่นดินสะเทือน แผ่นฟ้าสะท้าน ลูกหลานไทยขอนำเสนอ ท่านผู้สร้างวีรกรรมกระเดื่องโลก ชื่อที่มา เยาวชนไทยขอจารึกนามท่านลงไว้ในหัวใจคนทั้งโลก พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) แห่งสยามประเทศ ยุคกรุงรัตนโกสินทร์

- Download  ไฟล์เอกสาร ประวัติหลวงตามหาบัว

- Download  ไฟล์เอกสาร ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน

 


 

ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ 3 ประวัติ-ปฏิปา
หนึ่งเดียวในยุคปัจจุบัน (ปราชญ์ผู้หญิง)
คน ๆ หนึ่ง ชีวิตหนึ่ง เกิดขึ้น ดำรงอยู่ยังไม่จากโลกนี้ไป ท่านยังอยู่ยังไม่สูญหาย ทุกคนยังสัมผัสท่านได้ ด้วยตาเห็นรูป หูฟังเสียง ใจของเราได้พิจารณาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อพบเห็นท่านและตัดสินความสงสัยที่อยู่ในใจเองไม่ต้องถามใคร ไม่ต้องคอยฟังเสียงล่ำลือจากปากผู้อื่น ทำไมท่านถูกยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ (ทั้งที่ท่านครองเพศเป็นฆราวาส) จุดไหน คือจุดสำคัญเปลี่ยนท่านจากหญิงชาวบ้านกลายเป็นปราชญ์ ที่เหนือปราชญ์และยอดอัจฉริยะทางโลก สัมผัสกับท่านได้ภายในวัดป่าบ้านตาด ปราชญ์ผู้เหนือโลก แต่ยังมีชีวิตอยู่ในโลก เช่นเดียวกับเราความพิเศษสุดยอดที่ได้ชื่อว่า เหนือโลก ของท่านคืออะไร คุณแม่จันดี โลหิตดี ผู้เกิดมาในสายโลหิตเดียวกันกับพระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พ่อแม่เดียวกัน ถือกำเนิดจากอุทธรณ์เดียวกัน ท่านทั้งสองมีที่มาที่ไป และเดินเส้นทางไหน ชีวิตจึงได้กลายเป็นมนุษย์ที่สุดยอดเหนือโลกทั้งปวง เป็นบุคคลเหนือโลก ทำไมเมื่อท่านเหนือโลกแล้ว จึงมึชีวิตอยู่ในโลกเช่นเดียวกับเรา ไขปัญหาข้อข้องใจได้ทันที ทุกเวลาเมื่อเจอท่าน นี่คือที่มาของการสร้างภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับปราญช์ผู้ท้าโลก และบนเส้นทางชีวิต ท่านพบเส้นทางใหม่และได้เดินหลุดพ้นจากโลก เป็นบุคคลเหนือโลกในยุคปัจจุบัน เป็นหนึ่งเดียวของโลก คุณแม่จันดี สตรีเพชรแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

 


 

เรื่องที่ 4 ภาพยนตร์สั้น “แหกคุก” (คุกในใจตัวเอง)
บริษัทแห่งนี้ มีประธานใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารคำสั่งการ ของประธานทั้งหมด ประธานและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เต็มและยินดีในนโยบายที่ประธานวางไว้ ฉะนั้นการไหลลื่นของงานทุกแขนงภายในบริษัทจึงดำเนินไปด้วยดี พนักงานสนองนโยบายของประธานด้วยความยินดี และเต็มใจ จึงถือว่าบริษัทแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในด้านการจัดการ บริหาร ส่วนผลกำไรไม่ต้องพูดถึง บนความสุข และความทุกข์ของการดูแลทำหน้าที่ทุก ๆ ตำแหน่งของทุก ๆ คนอยู่ในกฎกติกา และขอบเขตที่ประธานวางไว้ การบริหารจัดการ ดูแลควบคุมมายาวนานของบริษัทนี้จากรุ่นสู่รุ่น ไม่เคยมีอุปสรรค หรือเห็นต่างขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้น ใครหลาย ๆ คนคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นกับพนักงาน คนหนึ่งมันแปลกและแตกต่างจากแนวคิด และนโยบายของบริษัทที่เคยเป็นมาอย่างสิ้นเชิง พนักงานหนึ่งเดียวคนนี้ จะพาพนักงานแหกกดข้อบังคับ เส้นทางที่ประธานของบริษัทตั้งไว้และถือปฏิบัติมายาวนาน และประสบความสำเร็จมาอย่างยอดเยี่ยมทุกยุคได้หรือไม่ การแหกคุก และนำผู้คนทั้งบริษัทจะเกิดขึ้นได้จริงหรือ หนึ่งเดียวเขาคือผู้เปลี่ยน จะมีใครยอมเดินตามทางข้างหน้าคืออะไร มีใครเสี่ยงเดินตามหลังเขาผู้น้ำ เพราะมันคือ การแหกคุกดีดีนี่เอง แหกคุกจะเกิดขึ้นได้จริงหรือ? พนักงานยินดีแหกคุกทั้งหมดตามหรือมีเพียงเขาคนเดียวที่ต้องเสี่ยงตายกับการแหกคุกอันตรายในครั้งนี้ เขาจะต้องต่อสู้เพียงลำพังหรือมี่เพื่อนมาลุ้นกับพนักงานบริษัทเพียงหนึ่งเดียวคนนี้

logo-bottom

489/12 หมู่บ้านชนรดา ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

Email » seedlings@hotmail.co.th

Tel. » 086-222-6566 , 081-055-1901

- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม -

0001263669
วันนี้วันนี้598
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2108
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้2706
เดือนนี้เดือนนี้7096
ทั้งหมดทั้งหมด1263669

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ถึง วันที่ 3 เมษายน 2560 มีจำนวน 1,243,578 ครั้ง